Gravid eller nyss fött barn? Gör din röst hörd i Graviditetsenkäten

Du som är gravid eller nyss har fött barn har möjlighet att delta via 1177 i en enkät kallad Graviditetsenkäten.

Till enkäten →