Covid-19 gravid

Covid-19 som gravid

Gravida som testat sig positiv för covid-19 ska kontakta sin barnmorska på vardagar. Om det är helg, ring kvinnosjukvården på Sus på telefonnummer 040-33 22 38, klockan 09:30-13:00. Det är viktigt att du kontaktar oss så snart du fått svar, detta för att höra hur du mår och ställningstagande till förebyggande behandling. Får du svar på kvällen får du kontakta oss dagen därpå.

Alla gravida rekommenderas vaccination mot covid-19.

  • Covid-19 kan innebära risker för gravida. Detta gäller framför allt i slutet av graviditeten då risken för en för tidig förlossning ökar.
  • Vaccinationen av gravida sker efter graviditetsvecka 12 eftersom behovet av skydd bedöms som störst i senare delen av graviditeten.
  • Har vaccinationen påbörjats innan graviditet så rekommenderas det att följa rekommenderat tidsintervall oavsett när den infaller.
  • En gravid med riskfaktorer som högt blodtryck, diabetes, fetma, ålder >35 år etc. rekommenderas vaccination mot covid-19 oavsett graviditetsvecka. Detta då risken att bli allvarligt sjuk ökar.

Mer info hittar ni här

Kontakta din VC där du är listad. Var gärna förberedd och ta med dig en hälsodeklaration.

Här finner du mer info: