Gravid och covid-19

Gravida som testat sig positiv för covid-19 ska kontakta sin barnmorska på vardagar. Om det är helg, ring kvinnokliniken på tel 0771–11 18 88.

Alla gravida rekommenderas vaccination mot covid-19.

  • Covid-19 kan innebära risker för gravida. Detta gäller framför allt i slutet av graviditeten då risken för en för tidig förlossning ökar.
  • Vaccinationen av gravida sker efter graviditetsvecka 12 eftersom behovet av skydd bedöms som störst i senare delen av graviditeten.
  • Har vaccinationen påbörjats innan graviditet så rekommenderas det att följa rekommenderat tidsintervall oavsett när den infaller.
  • En gravid med riskfaktorer som högt blodtryck, diabetes, fetma, ålder >35 år etc. rekommenderas vaccination mot covid-19 oavsett graviditetsvecka. Detta då risken att bli allvarligt sjuk i covid-19 ökar.

Mer info hittar ni här

Kontakta din VC där du är listad. Var gärna förberedd och ta med dig en hälsodeklaration.

Här finner du mer info om covid-19 för gravida: