Gravid och covid-19

Gravida som testat sig positiv för covid-19 ska kontakta sin barnmorska på vardagar. Om det är helg, ring kvinnokliniken på tel 0771–11 18 88.

Alla gravida rekommenderas vaccination mot covid-19.

  • Gravida med riskfaktorer som innebär en högre risk för svårare covid-19 prioriteras för vaccination och ingår i fas 3.
  • Gravida utan riskfaktorer vaccineras med sin åldersgrupp i fas 4.
  • Gravida vaccineras med någon av de godkända mRNA-vaccinerna (Comirnaty, COVID-19 Vaccine Moderna).
  • Vaccinationen av gravida sker efter graviditetsvecka 12 eftersom behovet av skydd mot sjukdom bedöms som störst i senare delen av graviditeten. Det gäller även för andra vacciner, t.ex. influensavaccinet

Mer info hittar ni här

Kontakta din VC där du är listad. Var gärna förberedd och ta med dig en hälsodeklaration.

Här finner du mer info om covid-19 för gravida: