Cellprov

Du blir regelbundet erbjuden cellprov genom egenprovtagning för HPV om du är kvinna och mellan 23 och 70 år. Ett brev med provtagningsmaterial skickas hem till dig när det är dags för provtagning. Du som är mellan 23-49 år erbjuds provtagning vart tredje år och du som är mellan 50-70 år erbjuds provtagning vart femte år.

Om ditt prov innehåller HPV får du en tid för cellprovtagning hos en barnmorska inom 3 månader från det att du gjorde egenprovtagning. Cellprov tas för att tidigt kunna upptäcka cellförändringar som på lång sikt kan utvecklas till livmoderhalscancer. Även om du är vaccinerad mot livmoderhalscancer är det viktigt att du tar cellprov.