Föräldraförberedelse

Vi erbjuder föräldraförberedelse i form av träffar för er som väntar första barnet. Vi träffas i grupp och pratar förlossning, amning och första tiden med barnet. Vårt mål är att få er att känna er så förberedda som ni kan inför förlossningen och första tiden efter. När det gäller föräldraförberedelse inför förlossning så går vi bland annat igenom de olika förlossningsfaserna, smärtlindring mm. Vi pratar även om vad som händer i kroppen vid rädsla och stress respektive trygghet, och hur det kan påverka förlossningen och upplevelsen. Stödet är en viktig faktor för trygghet och stödpersonen har en viktig roll under förlossningen. Praktiska råd och handfasta tips kommer att ges. Vi utgår en hel del utifrån metoden och boken ”Föda utan rädsla” av Susanna Heli.